Netwerk Regenboog FNV

Winkelbeveiliger ontslagen: lage schadevergoeding

Kun je als werkgever iemand ontslaan als je op televisie ziet dat ie meeloopt in een homodemonstratie? Ja, dacht een Poolse werkgever van een beveiligingsbedrijf. De Poolse rechter vond dat toch niet geoorloofd. Maar de schadevergoeding valt tegen.

 

winkelbeveiliging Vrij snel nadat in de media beelden waren te zien van de demonstratie, kreeg de winkelbeveiliger een sms’je van zijn werkgever dat ie was ontslagen. Telefonisch contact bracht aan het licht dat de werkgever vond dat het bedrijfsimago in gevaar kwam als uitkwam dat medewerkers aan dit soort zaken deelnamen.

De werknemer vocht het besluit van zijn werkgever voor de rechter uit en eiste een schadevergoeding van 5000 złoty (€ 1250), waarvan de helft voor materiële schade en de helft voor immateriële schade. De rechter vond dat de werkgever inderdaad gediscrimineerd had, maar vond het onzin om van immateriële schade te spreken en kende een schadevergoeding van € 625 toe.

Daarmee ging de werkgever echter niet akkoord. Op basis van goede juridische argumenten ging hij in beroep. Het Hof oordeelde in beroep dat er wettelijk geen onderscheid wordt gemaakt tussen materiële en immateriële schade, en dat het oordeel van de eerste rechter daarom niet correct was. Maar het besloot ook dat het bedrag van € 625 voldoende was als vergoeding voor de materiële én immateriële schade.