Netwerk Regenboog FNV

Wat kan je als vakbond doen voor LHBTI’s? Poging tot Europees overzicht

Wat ervaren LHBTI’s op hun werkplek en hoe kun je LHBTI-discriminatie uitbannen? Dat was de invalshoek van een uitgebreid artikel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden Eurofound. Maar als je per land één correspondent vraagt om de gegevens daarvoor aan te leveren, dan kan er wel eens een onvolledigheid of foutje in de landenrapportage sluipen.


Dat is helaas in dit geval ook gebeurd. We moeten natuurlijk trots zijn dat onze Regenboogchecklist voor cao’s erin vermeld wordt, maar daarbij staat dan dat het een product is van samenwerking met het COC. Niks ten nadele van het COC, maar het is toch echt een product van Netwerk Roze FNV. En dat het Netwerk Roze FNV vermeld wordt onder het hoofdje van groepen LHBTI’ers die bij dezelfde werkgever werken, geeft aan dat de status van ons Netwerk niet voor iedereen helemaal duidelijk is. Nee, we zijn niet op lijn te stellen met de LHBTI-groep binnen IBM – en dat is niet bedoeld als diskwalificatie van die groep.

Genoeg kritische noten nu.

Het artikel is ook een leerzame samenvatting van een aantal wetenschappelijke onderzoeken en publicaties. Het geeft bijvoorbeeld aan dat er in Estland nog veel te doen is, ook voor vakbonden, en dat in Polen de enige vakbondsorganisatie die LHBT(I)-rechten erkent als werkgebied, de OPZZ is – de vakbondsorganisatie waarmee destijds ook een Abvakabo-delegatie heeft gesproken in de aanloop naar dat OPZZ-beleid. Het geeft weer hoe de sfeer op de werkvloer is (op basis van Eurobarometers): links in het kaartje hoe mensen zich voelen ten opzichte van een LHB-collega (unconfortable = onprettig, comfortable = prettig), rechts hoe ze zich voelen bij een transgender of transseksuele collega.

Naast een hoop feitelijke informatie bevat het artikel ook adviezen, onder andere voor vakbonden. Dat die zich in sommige landen wel iets meer mogen inspannen om discriminatie te bestrijden mag een open deur lijken; toch is het goed dat dat nogmaals wordt bevestigd.

Zie verder: https://www.eurofound.europa.eu/nl/observatories/eurwork/articles/working-conditions-labour-market-law-and-regulation/working-life-experiences-of-lgbt-people-and-initiatives-to-tackle-discrimination