Netwerk Regenboog FNV

VS: verbod homodiscriminatie op het werk
valt onder bestaand recht

De Civil Rights Act (Burgerrechtenwet) van 1964 verbiedt discriminatie op grond van geslacht op het werk. Dat houdt ook in dat werkgevers geen lesbische vrouwen, homomannen of biseksuelen mogen discrimineren. Dat stelt de Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), een door de federale regering van de VS ingestelde commissie die de uitvoering van de Burgerrechtenwet moet bewaken in een uitspraak over een arbeidsconflict op 15 juli 2015. Op de foto: voorzitter Jenny Yang van de EEOC.
jenny_yang
“Het gaat er niet om of hoofdstuk VII van deze wet expliciet seksuele oriëntatie als discriminatiegrond noemt”, redeneert de Commissie. “Dat is duidelijk niet het geval. Het gaat erom of bij het besluit dat de gedaagde heeft genomen, sekse-gerelateerde overwegingen, inclusief gender-overwegingen, een rol hebben gespeeld.” En dat is het geval.
Eerder, in 2012 in de zaak Macy versus Holder, oordeelde de Commissie al, in navolging van het Europese Hof van de Mensenrechten, dat discriminatie van transgenders moest worden opgevat als seksediscriminatie en verboden was onder hoofdstuk VII van deze wet.
De huidige zaak was aangespannen door een medewerker van de luchtverkeersleiding op Miami International Airport met een tijdelijk contract. Zijn baas maakte duidelijk dat hij met opmerkingen over zijn mannelijk partner “de collega’s in de verkeerstoren afleidde” en dat hij er “geen behoefte aan had om al die homoverhalen aan te horen”. De man kwam, in tegenstelling tot collega’s, niet in aanmerking voor een vast contract, een procedure waarin deze baas betrokken was.
De volledige uitspraak van de EEOC is hier te lezen (in het Engels).