Netwerk Regenboog FNV

VS: Eerste rechtszaak van transgender onder Wet gehandicapten

In Europa is het juridisch duidelijk: discriminatie van transgenders is verboden. Dat heeft het Europese Hof voor de Mensenrechten bepaald op grond van artikel van het Europees Mensenrechtenverdrag. Maar in de Verenigde Staten van Amerika is het niet zo klip en klaar. Gerechtshoven en staten zijn het niet eens of discriminatie van transgenders valt onder het verbod op discriminatie wegens sekse, een onderdeel van de Burgerrechtenwet van 1964. En nu heeft een federaal gerechtshof in Pennsylvania de Wet gehandicapten gebruikt in een vonnis  van een transgender tegen een werkgever.

Gelukkig wordt transgender zijn zelf niet als handicap beschouwd. De Amerikaanse wet (Americans with Disabilities Act (“ADA”) sluit expliciet transseksualiteit als handicap uit. Maar in dit geval was de eiseres door artsen gediagnosticeerd als iemand met ‘een genderdysforie, ook wel bekend als gnderidentiteitsstoornis, die haar in haar belangrijkste activiteiten in het leven, waaronder de interactie met anderen, de voortplanting, haar maatschappelijk leven en werk, aanzienlijke beperkingen oplegt’.

De rechtbank vond dat dat een breder probleem was dan alleen de transseksualiteit zelf, en oordeelde dat deze handicap voor de werkgever aanleiding had moeten zijn om ‘passende maatregelen’ te nemen om de handicap te compenseren.

Een oordeel waar het laatste woord waarschijnlijk nog niet over is gesproken. Wat betekent dit voor transgenders in de VS, en voor werkgevers die transgenders in dienst hebben? Wordt dus zeer waarschijnlijk vervolgd…

(Voor de bron van dit bericht: kijk hier).