Netwerk Regenboog FNV

VS: conflict over betaald verlof bij ziekte huwelijkspartner

In de Verenigde Staten heb je als werknemende een wettelijk  recht op betaald verlof als je voor je zieke echtgenoot of echtgenote moet zorgen. Dat geldt dus ook als die echtelijke partner van hetzelfde geslacht is, vindt het Ministerie van Arbeid van de Verenigde Staten. Niet waar, stelt de staat Texas: dat zou immer erop neerkomen dat we gelijkgeslachtelijke huwelijken, die we bij ons in Texas niet toestaan, langs een achterdeur toch moeten erkennen.

Paid_Sick_LeaveHet wettelijk recht op verlof bij ziekte van een huwelijkspartner is vastgelegd in de Family and Medical Leave Act, een wet die binnen de hele VS geldt. Op 27 maart wordt een maatregel van het Ministerie van Arbeid van kracht die aangeeft dat bij toepassing van dat verlofrecht moet worden uitgegaan van de plek waar het huwelijk is gesloten, en niet van de plek waar de werknemende werkt. Op die manier zou voor een Texaanse werknemende die in één van de ándere staten van de VS met een persoon van hetzelfde geslacht is getrouwd, toch ook een verlofrecht gelden.

Daarom daagde de staat Texas het federale Ministerie van Arbeid deze week voor de rechter. De Texaanse procureur-generaal Ken Paxton, een Republikein vindt dat de regering-Obama probeert om tegen “de wens van onze burgers in” homorechten door te drukken. En “dat druist in tegen de Grondwet” van de VS, meent Paxton, want de federale wetgeving moet de wetten op deelstaatniveau respecteren.
De Texaanse werkgevers zijn overigens verdeeld: enkelen menen dat hierdoor de lastendruk zal verhogen en vragen zich af hoe ze met vertrouwelijke gegevens als huwelijken van hun werknemenden elders moeten omgaan; anderen zien er juist een uniformering en versimpeling van regels in.

Omdat binnenkort een uitspraak van het Hooggerechtshof wordt verwacht  over het recht om te huwen, zal deze rechtszaak van Texas tegen de VS waarschijnlijk eerst een voorlopig vonnis krijgen, en pas een definitief na de uitspraak van het Hooggerechtshof.

(bron: Reuters)