Netwerk Regenboog FNV

Vakbonden gaan internationaal meer samenwerken op LHBTI-gebied

beeld van conferentie Genève

Op 30 oktober 2017 vond een PSI conferentie plaats waarin het FNV-voorstel om alle wereldvakbonden te vragen om LHBTI-strijd op hun agenda plaatsen is aangenomen. Het tweede doel van ons voorstel is om een werkgroep bestaande uit professionals van deze wereldvakbonden te vormen, ondersteund en gestimuleerd door leden van regionale en landelijke vakbonden, die regionaal activiteiten gaat opzetten op het LHBTI-gebied.

De gedachte is om de wereldvakbonden te stimuleren meer actief beleid te voeren op het bestrijden van LHBTI-discriminatie. In ruim 70 landen wordt homoseksualiteit nog gecriminaliseerd en in zeven landen staat de doodstraf op homoseksuele handelingen. Dit betekent concreet dat mensen niet uit de kast durven te komen of als zij geen keus hebben, bijvoorbeeld omdat zij zichtbaar homo of transgender zijn, bloot staan aan discriminatie, vervolging en mishandeling. Ook in landen waar homoseksualiteit wel is toegestaan vindt vervolging plaats, zoals in Rusland, waar door het verbod op promotie van homoseksualiteit iedere uiting als staatsgevaarlijk kan worden aangemerkt en mensen opgepakt kunnen worden.

Voor mensen met een baan betekent het, als bekend wordt dat zij homoseksueel zijn, dat zij hun baan verliezen en nauwelijks nog werk kunnen vinden en kunnen afglijden van de onderkant van de maatschappij.

Tijdens een pre-conferentie van dit PSI congres, kwam het PSI/EI forum bijeen bestaande uit vakbondsleden die binnen hun bonden actief zijn op het gebied van LHBTI. Zo ook de FNV, vertegenwoordigd door Ger Rolsma en Jolanda van Gool. Daarin werden ideeën verzameld waar de eerder genoemde werkgroep zich op kan gaan richten. Daarin werd het FNV voorbestel besproken en kreeg het instemming van de aanwezigen.

Bij het PSI congres waren Ger en Jolanda niet aanwezig, maar werd door Anya Wiersma van de FNV-delegatie uit Nederland een toelichting gegeven op het voorstel. Uit de terugkoppeling bleek dat het advies al positief geadviseerd was door het bestuur en uiteindelijk heeft ook het congres ingestemd! Een belangrijke stap in de goede richting.

Het idee achter het voorstel is dat iedere wereldvakbond zijn aangesloten vakbonden uitdaagt en stimuleert om actief te worden op dit terrein. Immers, vakbondsrechten, zijn mensenrechten, zijn LHBTI-rechten! Ondanks het voorstel nog geaccepteerd moet worden bij de overige wereldvakbonden wordt al een werkgroep opgestart. Sandra Vermuyten vanuit de PSI zal de contacten leggen met vertegenwoordigers van andere wereldvakbonden, de ILO en ITUC.

Een belangrijk zorgpunt voor de toekomst is of er voldoende tijd, geld en energie voor dit onderwerp vrijgemaakt kan worden. Een continue gerichte ondersteuning ontbreekt op dit moment. Wanneer medewerkers van de wereldvakbonden er taken bij krijgen, zoals genderbeleid, minderheden, mensen met een handicap, dan krijgt het LHBTI-onderwerp al snel een lagere prioriteit. Shauna Olney: hoofd Gender, Equality & Diversity & ILO-AIDS Branche, verklaarde bijvoorbeeld dat de subsidie van Noorwegen voor het lhbti-project bij de ILO is komen te vervallen. Nu wordt het onderwerp ondergebracht bij andere aandachtsgebieden. Dit betekent dat het niet van volledig van de agenda verdwijnt, maar wel minder aandacht krijgt de komende tijd. Een punt om ook binnen de FNV te bespreken.

Ik verwacht dat een dergelijk voorstel bij Education International zonder veel kleerscheuren geaccepteerd zal worden. Ook zijn vanuit Nederland de overige wereldvakbonden al geïnformeerd over dit voorstel. Ik denk dat over enige tijd de internationale structuur vorm heeft gekregen om over te gaan tot actie

.