Netwerk Regenboog FNV

‘Uiteindelijk spreek je dezelfde taal’
Nieuwe delegatie Netwerk Roze naar Turkije

Netwerk-Roze-FNV-lid Barry Okunick:  “Ik heb weer nieuwe vakbondsenergie gekregen”. Barry was samen met kaderleden van Netwerk Roze FNV op 22 april gereisd naar Istanbul, Turkije. Daar namen ze deel aan een workshop met actieve leden van de LHBT-commissies van de Turkse onderwijsbond Eğitim-Sen, een onafhankelijke journalistenbond en van de lerarenbond uit Turks Cyprus.

 

Begroeting

Barry Okunick geeft een impressie van het bezoek:

“Dit was mijn eerste bezoek aan leden van de Turkse vakbeweging en leden van de LGBTI beweging in Turkije. We werden hartelijk ontvangen door de verschillende groepen die deelnamen aan dit project. Goed om te zien hoe de verschillende organisaties elkaar vinden, ook al zijn er kleine verschillen in de belangen, om samen voor een doel te strijden: een gelijkwaardige plek voor LHBTI’s binnen de vakbeweging en uiteindelijk binnen de hele maatschappij.

“Tijdens deze bijeenkomst ging het niet om het implementeren van het Nederlandse idee over hoe je vakbondswerk moet uitvoeren, maar om mee te denken over strategische keuzes en de praktische uitvoering, solidariteit en het bieden van een perspectief”.

 

Elkaar vertrouwen

 

“De eerste dag stond voor mij in het teken van het elkaar leren kennen en het opbouwen van vertrouwen. De taalbarrière heb ik daarbij onderschat maar uiteindelijk ervaar je dat je toch de “zelfde taal” spreekt en begrijp je elkaar. Voor mij ook een belangrijk moment om de complexiteit van de groep en elkaars belangen proberen te begrijpen. Het persoonlijk contact was voor mij zeer waardevol.”
 

Martenbuigtvoorover

 

Erkenning LGBT-groep

 

“Op dag twee was er veel ruimte voor recente ontwikkelingen in Turkije en de invloed op de verschillende groeperingen.  Wat me deze dag vooral bezig hield was het bestaansrecht en erkenning van de LHBTI-groep binnen een vakbeweging en hoe je dit kunt opbouwen door strategische keuzes.  Elkaar weer vinden op gemeenschappelijke punten.  Zo kun je bijvoorbeeld samen strijden voor antidiscriminatiebeleid op de werkvloer of een beloning en verlof, ongeacht de sociale status, geslacht of seksuele gerichtheid.”

 

Activerend lidmaatschap

 

“Dag drie was wat meer concreter. We hadden het over activerend lidmaatschap. Hoe klim je in beweging? Welk stappen kun je ondernemen om concreet je doelen te bereiken en wat heb je daarvoor nodig? Elke stap, hoe klein dan ook, is een stap in de goede richting. Zoeken in je omgeving naar groepering die je streven kunnen steunen. Laat je geluid op verschillende plekken horen. Mijn taak is binnen mijn eigen groepen aandacht te vragen voor de LHBTI-groep in Turkije. Solidariteit speelt hierbij een belangrijke rol en begrip voor de situatie.”

 

Voordelen vakbond

 

“Dag vier liet me de positie zien van vakbondsleden. Wij bezochten een school en spraken met o.a. leerkrachten en de directeur. Aangezien het om een publieke instelling gaat waarbij werknemers al een speciale wettelijke status kennen, leek dat het lidmaatschap van een vakbeweging eigenlijk geen voordelen te hebben. Bij navraag kwam toch een ander beeld naar voren: lid zijn van de ‘juiste’ (aan de regering verbonden) vakbond heeft wel degelijk invloed – vooral op je carrièrekansen en je status binnen de werkorganisatie.”

 

Buiten eigen landsgrenzen kijken

 

“Het vakbondswerk in Turkije wordt sterk beïnvloed door de politieke situatie op dit moment. In deze rumoerige tijd is het voor LHBTI’s moeilijk om aandacht te krijgen voor de problematiek waarmee wij te kampen hebben.  Wij willen samen met onze “collega’s” bedenken hoe we weer aandacht krijgen.

MetvlaggenEgitimSen&FnvNetwerkRoze
Vier inspirerende dagen, die me lieten ervaren dat vakbondswerk nodig is en blijft. Door de globalisering moet ook de vakbeweging buiten de eigen landsgrenzen kijken en gezamenlijk optreden voor vakbondsrechten en rechten voor het individu binnen de vakbeweging.

Vakbondswerk en de universele rechten  van de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

 

Samenwerking

 

Sinds 2011 werkt het Netwerk Roze FNV samen met de onafhankelijke Turkse vakbeweging in een internationaal trainingsprogramma over het thema antidiscriminatie, in samenwerking met TIE.