Netwerk Regenboog FNV

Tweede Kamer: sekseregistratie niet overal en altijd

Wo-MenWaarom moet je bij een online aankoop van een lamp opgeven of je man of vrouw bent? Op de adressticker kan misschien “mw” of “dhr” worden toegevoegd, maar aan een adressering met een voor- en achternaam (of voorletter en achternaam) is toch niks mis?

Alleen bij heel specifieke zaken zoals het voorschrijven van medicijnen en verrichten van medisch onderzoek kan het verstandig zijn om onderscheid te maken op basis van geslacht. Maar in die situaties blijken bijvoorbeeld mensen die juridisch man zijn maar wel een baarmoeder hebben, niet automatisch een oproep voor onderzoek naar baarmoederhalskanker te krijgen.

De Tweede-Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie sprak op 18 juni jl. over de noodzaak en nadelen van registratie van sekse, mede naar aanleiding van het rapport van juristen van de Universiteit Utrecht, dat op verzoek van het ministerie is opgesteld, en de resultaten van de discussie erover.

Het kabinet wil in ieder geval het besef bevorderen dat er geen absolute tweedeling bestaat tussen mannen en vrouwen. Het debat lijkt ernaar toe te gaan dat voor overheidsdoeleinden een registratie van sekse blijft bestaan, maar dat niet-overheidsorganisaties moeten worden aangemoedigd om in hun (online of papieren) formulieren de “mw/dhr”-vraag te schrappen.