Netwerk Regenboog FNV

Transgenders horen erbij: toolkit voor werkgevers

De productiviteit in bedrijven hangt samen met betrokkenheid van de werknemenden. Als LHBTI werknemenden zich niet thuis voelen op hun werkplek, dan is hun betrokkenheid gemiddeld 30% minder. Het is dus in het belang van elk bedrijf om een goed LHBTI-beleid te hebben.

TIiW-frontpageIn de aanloop naar Transgenderherdenkingsdag (waarbij jaarlijks de slachtoffers van geweld tegen transgenders worden herdacht) brengt de Amerikaanse Human Rights Campaign daarom een toolkit uit voor werkgevers over hoe je transgenders op de werkplek hoort te behandelen. Een nuttige gids, maar bij de argumenten voor een goed LHBTI-beleid zijn natuurlijk wel een hoop kanttekeningen te plaatsen. Want als bedrijfsbelangen en productiecijfers voorop staat, dan is het misschien geen goed idee om iemand in een rolstoel aan te nemen, om maar eens wat te noemen. Of om iemand in dienst te houden die maar drie uur per dag productief kan zijn. Dat diversiteitsbeleid ook en vooral gebaseerd moet zijn op menselijke waarden, op mensenrechten en werknemersrechten, dat komt veel minder uit de verf. En dat terwijl de Human Rights Campaign mensenrechten in zijn naam voert.

Toch kan de gids met een grote hoeveelheid praktische aanbevelingen nuttig zijn. Het ligt in de bedoeling om bij een toekomstige actualisering van de Regenboogchecklist voor cao’s (een uitgave van Netwerk Roze FNV zelf) er in ieder geval ook met een schuin oog naar te kijken.

De toolkit (in het Amerikaans-Engels) is hier te downloaden. Bekijk ook de video waarmee de gids wordt geïntroduceerd.