Netwerk Regenboog FNV

Trainen en plannen smeden: Rights for LGBTQI+ Workers

Het is lastig om LHBTIQ-rechten (lesbische, homo-, bi- trans-, intersekse- en queer rechten) op de prioriteitenlijst van de vakbeweging te houden. Dat geldt binnen de FNV, maar dat geldt ook op Europees niveau. Tijdens een driedaagse cursusbijeenkomst in Brussel erkenden de organisatoren dat het bijna tien jaar geleden was dat de Europese vakbeweging (ETUC) een bijeenkomst belegde over (toen nog) LHBT-rechten. De delegaties kregen de aansporing om te voorkómen dat er nogmaals zulke gaten vallen in de continuïteit.

De cursus bestond o.a. uit een aantal plenaire presentaties over de Europese richtlijnen en de jurisprudentie daarbij – overigens opvallend dat we vanuit Nederland bitter weinig discriminatiezaken uitvechten op dit niveau. Verschillende factoren kunnen daarbij een rol spelen, zoals de herkenbaarheid van discriminatie, de toegankelijkheid van vakbonden en andere organisaties, of het gevoel van slachtoffers van discriminatie dat ze de nare ervaring liever achter zich laten.

Naast de EU-richtlijnen en nationale wetten en regels ter bestrijding van discriminatie en uitsluiting kunnen vakbonden natuurlijk afspraken maken via cao’s. De FNV-afvaardiging presenteerde tijdens de cursus de Engelstalige versie van de cao-regenboog-checklist – zonder verwijzingen naar Nederlandse wetgeving, die zinloos zou zijn geweest. Natuurlijk is het Netwerk Roze niet de enige groep die zich met cao’s bezighoudt. We spraken af dat onze checklist vooralsnog als raamwerk gaat dienen voor een inventarisatie van cao-issues op Europees niveau.

Ook werden in workshops allerlei ideeën voor de toekomst besproken, de ene concreter en realistischer, de ander gedurfder en uitdagender. Een van de ideeën was om bij de World Pride in Madrid een vakbondsmeeting te organiseren. Of dat gaat lukken wachten we af. In ieder geval bestond ook bij de deelnemende delegaties het vaste voornemen om een volgende bijeenkomst niet pas over tien jaar te hebben. Wordt vervolgd, dus!

Meer informatie over, en indrukken van, de training, vind je hier.