Netwerk Regenboog FNV

Timmermans: huwelijken overal in EU geldig maken

Eurocommissaris en eerste vice-president van de Europese Commissie Frans Timmermans had duidelijke wensen: dat een huwelijk dat in één van de EU-landen werd gesloten, voortaan in alle EU-landen zou gelden. En dat allerlei organisaties zich zouden werpen op het concreet invullen van de ‘roadmap’.

Timmermans2Op 24 juni vond in Brussel het European Equality Gala plaats, georganiseerd door de Europese tk van de ILGA. Een bijeenkomst waarbij weliswaar een feestelijke tint de hoofdmoot was, maar waarbij een aantal sprekers toch opmerkelijke uitspraken deden.

Tijdens de opening maakte Frans Timmermans al gelijk duidelijk dat zijn opdracht om vooral Europese regels af te schaffen en te vereenvoudigen geen afbreuk zou doen aan het Europees beleid ter bestrijding van LHBTI-discriminatie en bevordering van seksuele en genderdiversiteit. Hij gaf aan niet alleen te willen werken aan erkenning van huwelijken van gelijkgeslachtelijke paren in álle EU-landen, ook die waarbinnen de eigen wet zo’n huwelijk (nog) niet mogelijk maakt. Hij daagde de aanwezige organisaties ook uit om te werken aan invulling en uitvoering van de ‘roadmap’, het plan dat het Europees Parlement vorig jaar vaststelde en als opdracht aan de commissie-Jucker gaf. De Europese Commissie moet volgens dat plan snel voor zorgen dat bijvoorbeeld homodiscriminatie niet alleen op de werkplek en de arbeidsmarkt is verboden, maar ook bij het leveren van diensten en goederen. Maar het bevat veel meer elementen. Timmermans daagde de aanwezige organisaties (en anderen) uit om met initiatieven te komen en de Europese Commissie scherp te houden.

Andere sprekers op het gala waren Helena Dalli (Maltese minister voor Sociale Dialoog, Consumentenzaken en Burgervrijheid), Miha Lobnik (Sloveens LGBTI-activist), Lord Michael Cashman (voormalig Europarlementariër voor Labour) en Evelyne Paradis (executive director van ILGA Europa).

Tijdens de bijeenkomst bracht het Netwerk Roze FNV zijn plannen onder de aandacht om volgend jaar bij de EuroPride in Amsterdam een internationale conferentie te organiseren. Want met publiciteit kan je eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen….