Netwerk Regenboog FNV

Yogjakarta principles

België volgt Yogjakarta principes

België heeft een nieuwe wettelijke regel die expliciet discriminatie verbiedt op grond van geslachtsidentiteit of geslachtsexpressie. Al eerder was discriminatie op grond van geslachtswijziging verboden. De wetswijziging werd op 3 augustus 2014 van kracht. Opmerkelijk is de Memorie van Toelichting…