Netwerk Regenboog FNV

Slovenië: partnerrechten werknemenden onder vuur door referendum

Het Sloveens parlement (foto: fragment van de ingang) ingang-van-het-sloveense-parlement-16365637heeft in maart een herziening van de Wet op het Huwelijk en Familierelaties goedgekeurd, die niet alleen het huwelijk openstelt voor gelijkgeslachtelijke paren, maar ook bij de (gehuwde of samenwonende) partners van werknemenden gelijke rechten toekent: het recht op betaald verlof als de partner ernstig ziek is, het recht op verlof bij een huwelijk, en het recht op nabestaandenpensioen als de werknemende overlijdt.

Maar daartegen kwam maatschappelijk protest. Behoudende organisaties binnen de Sloveens samenleving – in samenwerking met de rechtse SDS-partij, die tegenstemde in het parlement, en de katholieke kerk – wilden een referendum. Grootste steen des aanstoots is het adoptierecht dat ook in deze wetswijziging is verankerd.
Maar volgens de wetgeving rond referenda mag geen referendum plaatsvinden over mensenrechten, en volgens de meerderheid van het parlement is het huwelijk een mensenrecht.

Inmiddels is de zaak uitgevochten tot bij het Constitutionele Hof. Dat bepaalde op 4 november dat er toch een referendum over deze kwestie gehouden mag worden. Het referendum zal op 20 december plaatsvinden.