Netwerk Regenboog FNV

Roze afdeling van Amerikaanse dienstenbond over verkiezingsuitslag VS

seiu-logo

Datum:     23 november 2016

Aan:           alle LGBTIQ vakbondsleden, alle LGBTIQ’s en mensen met een moreel bewustzijn, in de Verenigde Staten en overal ter wereld

Van:             de National Lavender Caucus [vergelijkbaar met Netwerk Roze] van de SEIU [Service Employees International Union, een vakbond voor de dienstverlenende beroepen in de VS en Canada met ca. 1,9 miljoen leden], alle afdelingen en dagelijks bestuur

Betreft:       uitslag van de onlangs gehouden verkiezingenHoewel de verkiezingsuitslagen een gemengd beeld opleveren, is het gevolg zeer serieus te nemen: een anti-LHBTIQ meerderheid in beide Kamers van het parlement en Donald Trump als president. Dit ondanks het feit dat Trump opmerkelijk genoeg aan populariteit verliest onder het volk.

 

Het moge voor alle LHBTIQ vakbondsleden en iedereen die de LHBTIQ gemeenschap een warm hart toedraagt duidelijk zijn dat zowel onze pogingen om gelijkheid voor de wet te bereiken, als de rechten en de bescherming die we hébben bereikt ─ ook de bescherming tegen pesten en geweld ─ nu tenietgedaan dreigen te worden.

 

De afdelingen en het DB van de National Lavender Caucus van de SEIU erkennen dat ook alle verworvenheden die we hebben bereikt in meer dan een eeuw vakbondsstrijd voor de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van werkenden, en de voortgang die we hebben geboekt in gelijkberechtiging en gelijke kansen voor vrouwen, etnische en godsdienstige minderheden, gevaar lopen.

 

Afdelingen en DB van de National Lavender Caucus van de SEIU zullen de strijd niet opgeven om in samenwerking met onze vakbondszusters en -broeders onze sociale, economische en politieke situatie te verdedigen en te verbeteren, om anderen te steunen bij hún strijd en omgekeerd, hun steun te vragen bij onze strijd, zowel nationaal als internationaal.We roepen alle LHBTIQ vakbondsleden, alle LHBTIQ’s, alle vakbondsleden en mensen met een moreel besef op om samen te werken en de moed niet te verliezen, omdat we de komende jaren de nodige strijd zullen moeten leveren.