Netwerk Regenboog FNV

Reactie Netwerk Roze FNV op de Nederlandse Nashville-verklaring:

Reactie Netwerk Roze FNV op de Nederlandse Nashville-verklaring:

De FNV verwerpt homo- en transgenderhaat van de Nashville-verklaring.

De tijd wordt 20 jaar teruggedraaid door de discriminerende Nashville-verklaring.
Het Netwerk Roze van de FNV is geschokt dat een groep ondertekenaars van de Nashville-verklaring homoseksualiteit veroordeelt en propageert dat het geneesbaar is. Zij willen het opengestelde huwelijk (zgn. homohuwelijk) afschaffen en zien transgenders als minderwaardig.

Het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij is één van de ondertekenaars van de verklaring. Van der Staaij gaat met zijn steunverklaring tegen artikel 1 van de grondwet in en bestempelt homo’s, lesbiennes, bisexuelen, transgenders en mensen met een intersexe conditie tot tweederangsburgers. Als tweede Kamerlid geeft hij een slecht voorbeeld om tot een tolerante en diverse maatschappij te komen.

De FNV stelt homorechten gelijk aan mensenrechten en vakbondsrechten. De FNV ziet deze verklaring als het ontnemen van basale rechten van Nederlanders. Iedereen heeft het recht om met respect bejegend te worden, los van seksuele voorkeur of genderidentiteit. De verklaring uit het ultra-rechtse Nashville doet afbreuk aan de basisprincipes van de FNV.

De FNV betreurt dat een deel van de Christelijk leiders, die primair de taak hebben mensen geestelijk bij te staan, zich openlijk discriminerend uitlaat over LHBTi-ers. Vrijheid van godsdienst mag nooit leiden tot het beledigen en achterstellen van leden van de lhbti-gemeenschap. Het Netwerk Roze FNV vindt het weinig professioneel van geestelijk verzorgers mensen te kwetsen en schokerend om te doen alsof mensen ziek zijn en genezen moeten worden.

Wij vragen de overheid en de geloofsgemeenschappen zich actief tegen deze verklaring uit te spreken en daarmee een ieder, maar vooral de jongeren, te steunen binnen geloofsgemeenschappen die proberen hun seksuele identiteit en geloofsopvattingen bij elkaar te brengen.

Tot slot benadrukken wij dat leden van de FNV die op of binnen hun werk discriminatie ervaren op basis van ge-aardheid of gender altijd bij ons terecht kunnen, voor een luisterend oor, advies of ondersteuning.