Netwerk Regenboog FNV

Prima discussies over het diversiteitscharter

Voor werkgevers is niet alleen belangrijk dat ze een nieuwe, onbekende groep personeelsleden aantrekken. Ze moeten er ook aan werken dat de cultuur op de werkplek verandert en meer “inclusief” wordt.
Dat was een van de belangrijke conclusies van de themamiddag, die het Netwerk Roze op 11 september 2015 georganiseerd had over het (Nederlandse) diversiteitscharter.

Op dit moment heeft een aantal ondernemingen, instellingen en overheden het diversiteitscharter ondertekend, Daarbij hebben ze verklaard dat ze niet alleen in het algemeen diversiteit voorstaan, maar ook dat ze – volgens hun eigen keuze – een of meerdere groepen mensen, of discriminatiegronden, speciale aandacht willen geven. Bij de meeste ondertekenaars ligt het accent op het aantrekken van personeel uit groepen “die afstand hebben tot de arbeidsmarkt.”
Sodexocharter
Mooie voornemens, maar als er niets verandert aan de cultuur en de arbeidsomstandigheden op de werkplek, dan is er een risico dat die nieuwe mensen na verloop van tijd afknappen en de tent verlaten. Sommige Amerikaanse politiekorpsen die heel hard personeel hadden geworven onder “zwarte” werkzoekenden, hebben bijvoorbeeld gemerkt dat alleen aan de instroom werken niet effectief is.

De aanwezigen vonden allen dat werkgevers óók een verantwoordelijkheid hebben voor goede arbeidsomstandigheden en een voor iedereen prettige werkcultuur. Diversiteit in Bedrijf, de projectorganisatie die de ervaringen met het diversiteitscharter gaat bundelen, evalueren en uitwisselen, zal daar zeker ook aandacht aan besteden, zo bleek tijdens de themamiddag.
Marijn Pijnenburg van IBM vertelde hoe de bedrijfsleiding van IBM bewust bezig was met bevorderen van een inclusieve bedrijfscultuur, bij het scholingsaanbod bijvoorbeeld, en door de normen en waarden binnen het bedrijf te bespreken.

Hoe kun je het diversiteitscharter verder promoten? Dat was een van de vragen die verder aan de orde kwamen. Als nuttige suggestie kwam naar voren om bij de cao-onderhandelingen te gaan praten over de ondertekening van het charter. Daarmee zouden ook oplossingen mogelijk zijn voor kleine bedrijven, die immers door het beperkt aantal personeelsleden geen eindeloze diversiteit in hun personeel kunnen realiseren: door sectorgewijze afspraken zou dat echter wel mogelijk worden.

Zinvolle en inspirerende discussies dus op een themamiddag die helaas geen grote opkomst kende.