Netwerk Regenboog FNV

Oekraïens parlement stemt over anti-discriminatieclausule in Arbeidswet

Op 5 november stemde het parlement van de Oekraïne voor het opnemen van een anti-discriminatie-clausule in de Arbeidswet. Die clausule behelst o.a. bescherming van werknemenden tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De Arbeidswet zou zodoende de eerste wet van de Oekraïne zijn met zo’n anti-discriminatieclausule.
Inmiddels heeft president Petro Porosjenko (foto) het wetsontwerp ondertekend, en daarmee is de clausule ook wet geworden.
Petro Porosjenko
Maar daarmee is het verhaal nog niet af. De anti-discriminatieclausule  is veel controversiëler dan uit de stemming van het parlement kan worden afgeleid. Een deel van de parlementariërs wil de clausule herroepen en beroept zich daarbij op procedurefouten die zouden zijn gemaakt.
Bovendien is er een wetsontwerp voor een geheel herziene Arbeidswet in behandeling dat géén anti-discriminatieclausule kent. Bij de parlementaire behandeling van dit nieuwe wetsontwerp zijn nog twee lezingen gepland.
Bron: ILGA Europa