Netwerk Regenboog FNV

Onderzoek naar pesten op Litouwse scholen

Litouwen hoort tot de Europese Unie, dus het land moet (o.a.) homodiscriminatie bestrijden. Maar dat lukt nog maar matig. Ook op scholen worden leerlingen nog vaak gepest vanwege hun (vermeende) seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

homophobic bullyingDe Litouwse nationale LHBT-organisatie LGL deed onlangs onderzoek naar homohaat en transhaat en pesten op scholen. Van de hele Europese Unie is Litouwen het land waar leerlingen het meest gepest worden op school: de helft van de leerlingen krijgt ermee te maken. En van de Litouwse LHBT’ers blijkt maar een derde géén negatieve ervaringen te hebben op school vanwege discriminatie.
Pas recent is er in Litouwen aandacht gekomen voor pesten op school als probleem.

Pesten vanwege (vermeende) homoseksualiteit, biseksualiteit of transgenderisme wordt echter nauwelijks aangepakt; dat heeft te maken met een Litouwse wet uit 2010 die voorlichting over niet-hetero-leefvormen aan minderjarigen strafbaar stelt.
Inmiddels heeft de Litouwse Bond van Psychiaters zich ferm uitgesproken tegen deze wet, en gesteld dat de wet op zichzelf een bedreiging voor minderjarigen vormt, omdat door de onwetendheid en het onbegrip bij kinderen o.a. de kansen op zelfmoord bij LHBT-kinderen hoger liggen.