Netwerk Regenboog FNV

Onderzoek Biseksualiteit op de werkvloer

Het Netwerk heeft dit jaar in haar werkplan extra aandacht voor Biseksuelen.

Het projectplan “Biseksuelen, jezelf zijn op het werk” begint met een onderzoek binnen de FNV, binnen de werkorganisatie, maar ook binnen de vereniging. Om dat onderzoek, in de vorm van een enquete, goed op te kunnen zetten is natuurlijk de inbreng van mensen die zich identificeren als biseksueel van groot belang. Daarom doen we een beroep op jullie. Wie wil onze secretaris Peter Mekers helpen met het opzetten van de enquete? Geef dat even aan via info@netwerkrozefnv.nl dan neemt Peter contact met je op.