Netwerk Regenboog FNV

Olympisch handvest waarborgt nu LGB-rechten

Sotchi-Poutine-homophobie

De verontwaardiging bij de Olympische Winterspelen in Sotchi heeft resultaat gehad – althans voor de Olympische sporters (v/m/..). Dat valt te concluderen uit het besluit om het Olympisch Handvest te wijzigen. Het Olympisch Comité besloot begin december om daarin expliciet vast te leggen dat discriminatie op grond van seksuele gerichtheid niet is toegestaan.

Tot nu toe stond in het Handvest dat discriminatie op grond van ras, religie, geslacht of anderszins niet was geoorloofd. Dat “anderszins” is dus nu wat nader uitgewerkt. Al eerder had het Olympisch Comité in contracten met kandidaat-steden teksten opgenomen waarin discriminatie op grond van seksuele gerichtheid expliciet werd uitgesloten. Lesbische, biseksuele en homosporters hoeven voortaan dus niet bang te zijn dat zij tijdens de Spelen blijk geven van hun seksuele gerichtheid.

Het voorstel voor wijziging werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Een amendement om ook transgender sporters te beschermen tegen discriminatie door als discriminatiegrond ook “genderidentiteit” expliciet op te nemen, werd ingetrokken. Hoeveel jaar moeten zij nog wachten?