Netwerk Regenboog FNV

Minister krijgt eerste exemplaar intersekse-infobrochure

Het is dag of nacht, goed of fout, warm of koud, en iemand is man of vrouw. Met zulk soort indelingen zijn we vrijwel allemaal grootgebracht. Maar het zijn vereenvoudigingen van de werkelijkheid. Laten we vooral voorbij deze simplificaties kijken, want lang niet alles is zoals het lijkt. Zo’n 85 duizend mensen in Nederland is niet precies óf man óf vrouw, maar bevindt zich biologisch gezien er ergens tussenin. Gewoon een biologisch gegeven. Zij hebben een intersekse-status.

Bussemaker krijgt brochureAls we als samenleving volharden dat mensen óf man, óf vrouw moeten zijn, dan komen veel mensen in de knel. Gisteren, op de Intersekse-Bewustwordingsdag, kreeg minister Bussemaker het eerste exemplaar uitgereikt van een Handreiking LHBTI-emancipatie die zich specifiek richt op mensen met een intersekse-status. De handreiking is opgesteld door het NNID (het netwerk voor intersekse/DSD) en Movisie.

De tien vragen – en antwoorden! – in deze handreiking zijn vooral bedoeld voor medewerkers van gemeenten en sociale professionals, maar de handreiking is zeker ook buiten deze kring bruikbaar. Te downloaden via: https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Intersekse-vraag-antwoord%20[MOV-11177833-1.0].pdf