Netwerk Regenboog FNV

Lustrum ver.di Regenbogen

IM000126

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat in (toen nog West-) Duitsland de eerste homo/lesbische activiteiten binnen de zustervakbond van Abvakabo FNV plaatsvonden. In de zomer van 1974 plaatste de vakbond Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr in haar magazine een ingezonden brief die de vakbond opriep om zich in te zetten tegen de criminalisering en de beroepsverboden voor homo’s en voor het volledig schrappen van artikel 175.

Dat onderdeel van het Wetboek van Strafrecht stelde seksualiteit tussen mannen strafbaar en werd in de Hitlertijd gebruikt om homo’s op te pakken en naar concentratiekampen af te voeren.

Pas in 1969 (!) werd het wetsartikel in West-Duitsland zo gewijzigd dat er een minimumleeftijd van 21 jaar werd gesteld voor homoseksuele handelingen. Vanaf het einde van de oorlog tot 1969 zijn ongeveer 50.000 mannen op grond van artikel 175 veroordeeld. Pas in 1994 werd paragraaf 175 helemaal geschrapt uit het Duitse Wetboek van Strafrecht – na de Duitse eenwording. In Oost-Duitsland was het artikel onmiddellijk geschrapt

Zo’n drie jaar na de oproep van de ÖTV-leden kwam het tot de eerste erkende werkgroep binnen ÖTV-regio Berlijn. Vanaf de jaren ’80 heeft de lesbische/homo groep van de ÖTV (en later ver.Di, waar de ÖTV in is opgegaan) een nauwe band met die van Abvakabo FNV (foto: gezamenlijke actie in Keulen). Tegenwoordig is het werkvlak verbreed tot lesbische, homo-, bi- en transbelangen; vandaar de naam ver.di Regenbogen.

Gefeliciteerd, ver.di Regenbogen!