Netwerk Regenboog FNV

Japanse werkplek opener voor seksuele en genderdiversiteit

Terwijl volgens recent opinieonderzoek nu een heel krappe meerderheid van de Japanse bevolking voor de openstelling van het huwelijk voor gelijkgeslachtelijke paren is, voltrekken zich ook interessante ontwikkelingen in het Japanse bedrijfsleven.
Dat is onder andere het gevolg van een ander onderzoek (door het grote reclamebedrijf Dentsu Inc.), waarin zo’n 70 duizend mensen werden bevraagd; tot verbazing van velen bleek daarbij dat 7,6 procent van de ondervraagden zichzelf beschouwde als lesbisch, homo, biseksueel of transgender. (Kennelijk is het onderwerp intersekse-conditie in dit onderzoek niet meegenomen).

Binnen het Japanse bedrijfsleven wordt nu naarstig gezocht naar mogelijkheden om enerzijds producten en diensten af te stemmen op de LHBT-markt. Maar men is ook tot het inzicht gekomen dat er meer ruimte op de arbeidsplek moet komen voor seksuele en genderdiversiteit. Dit inzicht wordt ook gestimuleerd door de organisatie Werk met Trots die aan de hand van de onderzoekresultaten voorlichting bij bedrijven geeft.

Maki-MurakiMaki Muraki (foto), woordvoerder van deze organisatie en ook betrokken bij Nijiiro Trots, vertelde in interviews hoe de bedrijven ervan doordrongen raken dat een heteronormatief werkklimaat kan leiden tot allerlei frustraties, stress en psychische problemen bij LHBT werknemenden. De groep adviseert managers om bijvoorbeeld hun taalgebruik aan te passen en niet langer te spreken over echtgenotes of echtgenoten van de werknemenden, maar over “partners”. In een aantal bedrijven komen (werknemenden met) gelijkgeslachtelijke partners ook in aanmerking voor regelingen die voor (huwelijkspartners van) hun heterocollega’s gelden. Maar dan moeten ze wel de moed hebben om uit de kast te komen – en dat is niet zo makkelijk in de meeste bedrijven.

Hiroki Inaba, vice-voorzitter van de afdeling juridische zaken van Goldman Sachs Japan Co., is blij dat hij uit de kast is gekomen. “Ik dacht eerst dat het geen verschil zou uitmaken.” vertelt hij. Maar hij merkte na verloop van tijd dat er een veel opener sfeer in zijn werkomgeving ontstond, dat collega’s hem veel meer in vertrouwen durfden te nemen en dat de contacten veel persoonlijker werden.

Opvallende afwezige in het hele debat: de Japanse vakbonden…