Netwerk Regenboog FNV

Italië: vakbonden mogen wel wat harder trekken aan invulling gelijke rechten LHBTI

Eindelijk is het ook in Italië mogelijk dat partners van hetzelfde geslacht zich als partners mogen registreren. En wat doen de vakbonden? Zorgen die onmiddellijk dat hun rechten dóórwerken in cao’s? Hoe regelen de rechten van geregistreerde partners?

Rome-gay-flagDe Italiaanse Algemene Confederatie van de Arbeid (CGIL) is de vakbondsfederatie waarmee we als Netwerk Roze FNV (en voorlopers) al jarenlang contact onderhouden. De commerciële, touristische en dienstenbond van de CGIL voerde samen met haar onderzoekinstituut een onderzoek uit naar hoe de Italiaanse vakbonden omgaan met de ‘nieuwe rechten’ die door de verbetering van de Italiaanse wetgeving zijn ontstaan. De resultaten werden bekendgemaakt tijdens de Freedom At Work conferentie in Amsterdam, en binnenkort is het uitgebreide onderzoekverslag te vinden op internet. Een paar eerste conclusies:

Er is meer inzet van vakbonden nodig ter bevordering van een eenduidige aanpak om de ‘nieuwe partnerschapswetgeving’ goed in te voeren en de kansen bij cao’s te benutten onder andere door:

  • het onderwerp op te nemen bij gemeenschappelijke commissies die zich bezighouden met gelijkekansenbeleid, diversiteit en levensbalansbeleid;
  • harmonisering van de voorschriften in cao’s die uit de erkenning van deze ‘nieuwe vormen van geregistreerd partnerschap voortvloeien: op bedrijfswelzijnsniveau, bij ouderschapsverlof, bij calamiteitenverlof,  bij de organisatie van het werk en de werktijden e.d.;
  • culturele informatieve en anti-discriminatie-evenementen e.d.

Meer informatie (in het Engels:) op de website van de Fondazione Giuseppe di Vittorio.