Netwerk Regenboog FNV

Israel past regels opkomstplicht aan voor lesbische en homo-ouders

israelisoldiersOpmerkelijk nieuws uit Israël, waar de laatste verkiezingen tot een nóg rechtser coalitie hebben geleid waarin orthodoxe ideeën ook steeds meer invloed krijgen: de Israëlische strijdkrachten hebben de regels aangepast voor de opkomstplicht.
Vanaf nu geldt ook voor ouderparen van het gelijke geslacht dat als ze tegelijk worden opgeroepen, een van hen uitstel kan krijgen als de belangen van hun kind of kinderen geschaad zouden worden door gelijktijdige afwezigheid van beide ouders.

Die regel bestond al voor paren van verschillend geslacht, maar gaat nu ook gelden voor paren van gelijk geslacht. Dat wil zeggen, als die zich hebben ingeschreven bij het Nationaal Verzekeringsinstituut.

De dienstplicht in Israël duurt voor vrouwen twee tot drie, voor mannen drie jaar. Mannen die een religieus beroep bekleden of daarvoor studeren en vrouwen die wegens hun religie in gewetensconflicten komen bij het verrichten van krijgshandelingen kunnen worden vrijgesteld van de dienstplicht.