Netwerk Regenboog FNV

Islamofobie op scholen neemt toe, homofobie (nog) ergst

Bullying-at-schoolMoslimdiscriminatie op scholen neemt toe, maar het aantal gevallen van homodiscriminatie is nog steeds groter dan dat van moslimdiscriminatie. Dat is de treurige conclusie uit een onderzoek van Panteia.

In opdracht van de Anne Frankstichting en Forum en in samenwerking met politicologen van de Universiteit van Amsterdam onderzocht dit instituut de situatie in het voortgezet onderwijs.

Docenten geschiedenis, maatschappijleer, godsdienst of algemene vakken (in het geval van praktijkonderwijs) werden gevraagd naar discriminatiegevallen die ze afgelopen jaar hebben meegemaakt. Uit de enquêtes bleek dat ruim 60% van de docenten het afgelopen jaar getuige is geweest van moslimdiscriminatie. Daarmee overtreft moslimdiscriminatie het aantal gevallen van antisemitisme (36%) of van christendiscriminatie (30%), maar nog niet van homodiscriminatie (77%).

60% van de docenten heeft meegemaakt dat niet zozeer de islam, als wel moslims (of met moslims geassocieerde mensen) werden beledigd; 5% maakte ook fysiek geweld tegen moslims mee.
Docenten die hebben ingegrepen – het merendeel – heeft het idee dat dat wel heeft geholpen. Toch heeft de helft van de docenten behoefte aan meer begeleiding op dit punt.
Download het rapport hier.