Netwerk Regenboog FNV

Homofobie en pesten op school: Europees parlement hoort ervaringen

Een groep parlementariërs luistert naar de ervaringen van jongeren in opleiding. Dat gebeurt niet elke dag. Op 24 januari jl. gebeurde het in het Europees Parlement. De groep parlementariërs die kinderrechten als bijzonder aandachtsgebied heeft, organiseerde een speciale zitting over het voorkómen en bestrijden van pesten op school. Speciaal gericht op homofoob en transfoob pesten.

Anna Maria Corazza Bildt, de spil in de organisatie van deze bijeenkomst, werkte samen met  Friends, Çavaria and ILGA-Europe. Getuigenissen van de jonge studenten waren het levende bewijs van het feit dat de scholen en opleidingsinstituten in de EU nog altijd geen veilige plekken zijn en waar jongeren soms zo tot wanhoop worden gedreven dat ze zelfdoding overwegen. Op deze zitting werd ook de publicatie “How to prevent and tackle bullying and school violence” gepresenteerd.

Hoewel er tijdens de zitting weinig aandacht aan werd besteed, heeft het sociale klimaat binnen scholen en opleidingsinstituten uiteraard ook gevolgen voor onderwijzend en ondersteunend personeel. Misschien dat een andere groep Europarlementariërs zich daar ook een keer over buigt: óók nuttig.