Netwerk Regenboog FNV

Homo-ambassadeurs: wel of geen goed idee?

Jet+BussemakerDe weerstand in conservatief-religieuze kringen in Nederland tegen homoseksualiteit en (transgenderisme) is nog steeds aanwezig, zo bleek onlangs uit onderzoek door het Sociaal-Cultureel Planbureau. Daarom wordt er gepleit om homo-ambassadeurs in te zetten, die meer begrip en verdraagzaamheid moeten bevorderen. Dat zijn de plannen van minister Bussemaker van OCW (foto), die ook homo-emancipatiebeleid in haar portefeuille heeft. Maar niet iedereen is daar enthousiast over. SGP-jongeren bijvoorbeeld hebben via een artikel in het dagblad Trouw hebben aangegeven dat ze het als staatsingrijpen in hun beleving van religie zouden ervaren, intolerantie jegens minderheidsopvattingen, gedachtepolitie, meerderheidsdictatuur.

Kamerlid Keklik Yücel (PvdA) heeft een Kamerdebat aangevraagd om juist vaart te maken met de aanstelling van homo-ambassadeurs. Zij gaat ervan uit dat in Nederland iedereen het recht heeft om zichzelf te kunnen zijn en te ontwikkelen, ongeacht geslacht, religie of geaardheid. “Niemand bepaalt voor een ander hoe hij zijn leven moet leven en moet liefhebben.”

Het is nog niet duidelijk wanneer dit Kamerdebat zal plaatsvinden.