Netwerk Regenboog FNV

Freedom at Work conferentie Amsterdam: inspirerend en motiverend

Opening plenary

Veel enthousiaste reacties waren er, tijdens en na afloop van de internationale conferentie “Freedom at Work”, die het Netwerk Roze FNV op 4 en 5 augustus in de Rode Hoed in Amsterdam organiseerde. Vakbondsafgevaardigden en anderen uit Canada, de VS, Santa Lucia, Brazilië, Peru, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië,  Zwitserland, Turkije, Nepal, India, Indonesië, Australië (en misschien is dit lijstje niet eens compleet) waren bijeen om te praten over hoe de inzet van vakbonden voor seksuele en genderdiversiteit en de bestrijding van discriminatie kan worden verbreed en beter verankerd.

 

In de aanloop naar de conferentie zelf hadden de koepelorganisatie van vakbonden in de publieke sector en in het onderwijs (respectievelijk PSI en EI) een meeting belegd om over de voortgang in hun werkzaamheden te praten. Opvallend is dat in de andere vakbondskoepelorganisaties nog geen vergelijkbaar beleid bestaat.

Tijdens de conferentie zelf lag het accent op het netwerken: met een beperkt aantal plenaire sessies en een uitgebreid workshop-programma kregen de deelneemsters en deelnemers uitgebreid gelegenheid om informatie en ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. Na afloop van de conferentie was er op zaterdag nog de gelegenheid om mee te varen op de Ocean Diva Futura, een schip dat de FNV ter gelegenheid van de Canal Parade had georganiseerd en vanwaar uit de parade kon worden gezien.