Netwerk Regenboog FNV

FNV verbreekt banden met Stichting GenderTalent

In 2016 werd de Stichting GenderTalent opgericht in een samenwerking tussen Transgender Netwerk Nederland, de FNV en COC Nederland. Doel van de Stichting was het begeleiden naar werk van trans personen. Vanuit de FNV was er een vertegenwoordiging in de Raad van oprichters via het Netwerk Roze FNV.

De FNV ondersteunde de doelstellingen van de Stichting omdat deze een bijdrage leverde aan fatsoenlijk werk voor een groep mensen die veel discriminatie en uitsluiting ervaart op de arbeidsmarkt. Eind 2017 werd de Raad van Oprichters opgevolgd door een Raad van Toezicht waarmee feitelijk de bemoeienis van het Netwerk Roze al werd stilgezet.

Halverwege 2018 werd besloten de structuur van de Stichting Gendertalent te veranderen en daarop heeft het Netwerk Roze FNV besloten de banden formeel te verbreken. In de nieuwe structuur paste verdere ondersteuning van het Netwerk niet en die was na de opstartfase ook overbodig geworden. 

De FNV en het Netwerk Roze FNV heeft dan ook geen enkele bemoeienis meer met de Stichting Gendertalent en is nooit op wat voor manier dan ook betrokken geweest bij de Stichting Genderwende of de daaraan verbonden bedrijven.

Vanzelfsprekend blijft de FNV zich inzetten voor het verbeteren van de positie van trans personen op de arbeidsmarkt. We wensen de stichting Gendertalent (en haar rechtsopvolgers) veel succes bij haar activiteiten