Netwerk Regenboog FNV

FNV congres 2022

Tijdens het 4 -jaarlijks congres van de FNV wordt op verschillende manieren de inhoud van het meerjarenbeleidsplan voor de FNV mede vormgegeven. Als Netwerk Regenboog FNV werken we aan een inclusieve samenleving en stellen we ons de komende tijd de vraag:

Doet iedereen mee?

Wat ons betreft zou die vraag bij elk beleidsstuk centraal moeten staan, bij alles wat de werkorganisatie doet, bij alles wat de verenging doet. Want een inclusieve samenleving waarin diversiteit in al haar kracht bestaat kan er alleen maar zijn als iedereen mee kan doen en in staat wordt gesteld mee te doen als ze dat willen.

In het MJB (MeerJarenBeleids plan) zouden de volgende drie punten wat ons betreft als keiharde doelen moet staan.

Regenboog CAO checklist: Bij elke CAO die door de FNV wordt afgesloten is de Regenboog CAO checklist doorlopen. De verantwoordelijk Dagelijks Bestuurder (Arbeidscoördinator) ziet hier op toe en vraagt om argumenten indien bepaalde punten niet zijn overgenomen.

Equality Officer: In 2022 wordt een persoon aangesteld als Diversiteits & Inclusie Promotor met doorzettingskracht binnen de organisatie. De Equality Officer zal beleid toetsen op gevolgen voor minderheden en waar nodig (laten) bijsturen. Het voorkomen of bestrijden van elke vorm van discriminatie of uitsluiting en het bewustmaken van de FNV rond Diversiteit & Inclusie is de kerntaak van de functie,

Genderregistratie: De vraag naar iemands geslacht wordt zoveel mogelijk vermeden. De manier van aanspreken is per definitie genderneutraal, in alle uitingen van de FNV. De huidige praktijk waarbij mensen bij het inschrijven wordt gevraagd naar gender waar vervolgens geen gevolg aan gegeven wordt is on-acceptabel. Het ICT systeem uiterlijk is uiterlijk over een jaar (voorjaar 2023) aangepast.

Doet iedereen mee?