Netwerk Regenboog FNV

Expert meeting cao-checklist:
rechten werknemenden goed vastleggen

Voor LGBT-werknemenden en andere mensen die geen standaard-relatie hebben is het heel belangrijk dat hun arbeidsvoorwaarden expliciet en duidelijk aansluiten op hun leefsituatie. Want als hun rechten onduidelijk of met globale bewoordingen worden vastgelegd, dan vereist het moed om naar je werkgever te stappen en individueel voor je recht op te komen. Die moed kan je niet van elke werknemende verwachten – zeker niet als die werknemende niet eens zeker is of de werkgever wel begrip heeft voor haar of zijn situatie.

Dat was een van de conclusies van de expert meeting op 13 mei in Den Haag, waarbij de “Regenboog-cao-checklist” werd gepresenteerd. Een lijst waar het Netwerk Roze geruime tijd aan heeft gewerkt, die nu zijn voorlopige eindversie bereikt. Vincent Lorijn (aftredend voorzitter van het Netwerk Roze) en Lili Brouwer (een van de opstellers van de checklist) gaven aan dat reacties heel erg welkom zijn, en dat het voor de hand ligt dat het Netwerk over een tijd n.a.v. deze reacties en veranderende wet- en regelgeving een nieuwe versie uitbrengt.

Afb0585 Tijdens een discussie over de functie van cao’s brachten niet alleen  Robert Loesberg (bestuurslid COC Nederland), Marion Tahapary-Keislair (bestuurslid Dutch Government Pride), en Corine van Dun (bestuurslid TransgenderNetwerk Nederland) verscheidene nieuwe gezichtspunten en argumenten in; ook de andere aanwezigen lieten duidelijk van hun mening blijken. Daarna gaf Ilse Volkstedt, (Bureau DiscriminatieZaken Hollands Midden & Haaglanden) geprikkeld door Lili Brouwer, inzicht hoe de anti-discriminatiebureaus proberen informatie over discriminatie zichtbaar te krijgen. Zowel zij als Barbara Bos (College voor de Rechten van de Mens) benadrukten dat je niet alleen naar een anti-discriminatiebureau of naar het College voor de Rechten van de Mens kunt stappen als je een formele procedure wilt starten: je kunt ook simpelweg mélding maken, en dat zou het voor deze instanties makkelijker maken om het belang van anti-discriminatiemaatregelen aan te geven.

20150513_16281420150513_162848Marco Ouwehand, een van de cao-onderhandelaars van FNV, vertelde bij de uitreiking van de checklist, dat hij blij was met de lijst en merkte dat er aan veel punten nog hard gewerkt zal moeten worden. “Het is goed als we binnen de vakbeweging van onze achterban daarover te horen krijgen”, stelde hij, “maar het zou ook prachtig zijn als werkgevers zich meer met deze materie bezighouden”, daarbij onder andere kijkend naar de rol die Workplace Pride kan spelen.