Netwerk Regenboog FNV

Europese LGBTI-organisaties inventariseren discriminatie in het onderwijs

Wat weten we over de manier waarop schoolboeken en programma’s seksuele en genderdiversiteit behandelen? En hoe vaak worden kinderen op scholen gepest vanwege hun (vermeende) seksuele gerichtheid of genderidentiteit? Dat zijn vragen die onder andere aan de orde komen in een nieuw onderzoeksproject vanuit  het Documentation and Agency Fund.

Teaching1De Europese tak van de ILGA (Internationale Lesbische, Homo-, Bi-, Trans- en Intersekse-Associatie) organiseert dit Documentation and Agency Fund, dat door de Nederlandse regering en een anonieme donor is gevuld. Naar aanleiding van de oproep tot onderzoekvoorstellen om meer te weten te komen over de situatie in het onderwijs kwamen er diverse plannen binnen. Uiteindelijk zijn er acht met een onderzoeksbeurs beloond.

Het totale project omvat:

  • informatieverzameling over pesten op school (voor die landen waar weinig informatie over dit onderwerp bestaat);
  • onderzoek van de specifieke knelpunten die trans en intersekse leerlingen in het onderwijs ondervinden en het formuleren van wensen en behoeften;
  • verzamelen en analyseren van de competenties en attitudes bij docenten en ander schoolpersoneel ten aanzien van LHBTI thema’s;
  • aangeven hoe lesprogramma’s en schoolboeken omgaan met LHBTI onderwerpen;
  • onderzoeken hoe de schoolomgeving inspeelt op de behoeften van LHBTI leerlingen en docenten.

De organisaties die hieraan gaan werken zijn: Bilitis (Bulgarije), PROUD (Tsjechische Republiek), TENI (Ierland), COGAM (Spanje), Huis van Diversiteit en Onderwijs (Litouwen), MGRM (Malta), TransFuzia (Polen) en Transfuzja (Slowakije).