Netwerk Regenboog FNV

Europese Commissie: actieplan LHBTI-rechten

Het is niet de gewenste “road map” waarop het Europees parlement had aangedrongen, maar er ligt nu wel een actieplan van de Europese Commissie voor bevordering van LHBTI-rechten in de komende jaren. Bepaald niet ideaal, maar in ieder geval een stapje verder.

 

EU-LGBTI-Action-Plan-november-2015-kleinLappendeken

Dit activiteitenplan is onlangs gepresenteerd door Europees commissaris Věra Jourová voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid. Het moet enerzijds bekendheid vergroten met de bestaande rechten, wetten en regels voor discriminatiebestrijding en bevordering van diversiteit, en anderzijds ook grondslagen leggen voor uitbreiding van die wetten en regels. Want nog steeds is de anti-discriminatiewetgeving op Europees niveau een lappendeken die verschillende groepen verschillende mate van bescherming tegen discriminatie biedt.

Op die manier ontstaan schrijnende situaties, waarbij LHBTI burgers en gezinnen, als ze van het ene EU-land naar het andere reizen, opeens rechten kunnen verliezen. Dat is niet acceptabel voor de Commissie. Maar een middel om dit te veranderen biedt ze helaas niet: voor een uitbreiding van de bescherming tegen discriminatie zijn de lid-staten nodig, en nog steeds ligt Duitsland dwars.

 

Vakbonden

Het terrein waarbinnen het anti-discriminatiebeleid het best is geregeld is dat van werk. Maar dat betekent niet dat LHBTI-discriminatie op arbeidsmarkt en werkvloer nu niet meer vóórkomen. De Commissie kiest vooral voor een positieve insteek en wil dat er meer reclame wordt gemaakt, en ondersteuning komt, voor diversiteitsbeleid en inclusiviteit. Ze ziet daarin een taak voor vakbonden en zakenleven, maar vooral voor de organisaties die zich met de diversiteitscharters bezighouden.

Download het activiteitenplan hier (in het Engels).