Netwerk Regenboog FNV

‘Erg bezorgd over onze vakbondsvrienden in Turkije’: solidariteitsbezoek Istanbul

Sinds 2011 werkt het Netwerk Roze van FNV (destijds nog de homo/lesbische groep van Abvakabo) samen met de onafhankelijke Turkse vakbeweging en de NGO KAOS GL in een internationaal uitwisselingsprogramma over het thema discriminatie en LHBTI-beleid op de werkvloer. Specifiek is het dit jaar de derde en laatste keer (eerste keer in april 2016 in Istanbul en tweede keer in juni in Izmir) dat actieve kaderleden uit beide landen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen en elkaar wederom versterken in hun strijd tegen discriminatie op basis van genderidentiteit en seksuele voorkeur zowel op de werkvloer als binnen de eigen vakbeweging.

Bezoek hoofdbestuur Ankara

vlaggenDeze keer reisden drie kaderleden van Netwerk Roze FNV af naar Ankara. Daar hebben zij met twee LHBTI- comitéleden van de onderwijsbond uit Istanbul en Izmir een bijeenkomst gehad met de hoofdbestuurders van de onderwijsvakbond Eğitim Sen en KESK. Daarin is nogmaals de solidariteit naar elkaar uitgesproken en hebben de LHBTI-comitéleden concrete afspraken kunnen maken met de hoofdbestuurders. Netwerk Roze FNV heeft in dit overleg benadrukt dat wij hopen dat er binnen de Turkse bonden aandacht blijft bestaan voor de posities van de LHBTI-doelgroep op de werkvloer.

Bezoek kantoor Pembe Hayat

Daarna is de delegatie van Turkse en Nederlandse kaderleden naar het kantoor van Pembe Hayat (= Roze Leven) gegaan waar verhalen en ervaringen zijn uitgewisseld over de positie van de transgenders in Nederland en Turkije in het algemeen en op de werkvloer. De positie van de transgenders in Turkije is een moeilijke. Meestal hebben zij geen baan en worden ze dus gedwongen om in de prostitutie te gaan werken.

Workshops Istanbul

Vervolgens is de delegatie afgereisd naar Istanbul voor een dag vol workshops met kaderleden van de vakbond en leden van KAOS GL. Tijdens deze dag werd informatie uitgewisseld over transgender zijn op de werkplek door Petra van Dijk van Netwerk Roze FNV.

petra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovendien keken we terug op de wereldconferentie Freedom at Work afgelopen zomer tijdens de Europride Amsterdam, georganiseerd door het Netwerk Roze FNV, waar ook een Turkse delegatie aanwezig was, aan de hand van twee video’s. Als laatste werd natuurlijk ook het verloop van het uitwisselingsproject over dit jaar geëvalueerd.

Internationale solidariteit

Datzelfde weekend uitte ook in Nederland Lot van Baaren, algemeen bestuurslid van de FNV, haar bezorgdheid over de Turkse situatie. Tijdens een landelijke demonstratie op zaterdag 12 november 2016 gaf ze aan dat vakbonden wereldwijd samen moeten strijden tegen onrechtvaardigheid en de schending van werknemers- en vakbondsrechten. Dat moeten we overal in de wereld doen, maar zeker nu in Turkije.

Impressie uitwisseling Netwerk Roze FNV met Turkije

blauwe-ballonnenSinds 2011 ben ik betrokken bij de uitwisselingsprogramma’s met de Turkse vakbeweging en ik heb al jaren contact met de kaderleden van de Turkse vakbondsbeweging die zich bezig houden met LHBTI-zaken. Het is goed dat we elkaar nog steeds ontmoeten en dat we elkaar weten te inspireren en motiveren tijdens deze bezoeken. Ik merk dat dat nu nog meer nodig is als andere jaren omdat de situatie in Turkije verslechtert op het gebied van mensenrechten en LHBTI-rechten. Wat mij betreft zijn de mensen die zich daar toch voor inzetten helden! Hun inzet is namelijk nu met gevaar voor eigen leven.

De uitwisseling van FNV Roze is altijd gefaciliteerd en begeleid door TIE Netherlands. Ik wil hen bedanken voor deze prettige samenwerking en betrokkenheid. Zij zullen op 21 januari 2017 een afscheidsconferentie in Amsterdam houden omdat zij ophouden met hun werkzaamheden.

Deze uitwisselingsprogramma’s en het betuigen van solidariteit blijven noodzaak!