Netwerk Regenboog FNV

Eerste openlijke trans-militair in VS-leger

Het is een feit: een militair die eerst als vrouw in het leger van de VS diende en nu openlijk verder als man verder gaat – in datzelfde leger. Sergeant Shane Ortega, leider van een helikoptercrew in Hawaï, 28 jaar, is de eerste openlijke transgender in het VS-leger.
Trans Military Service MemberHoewel hij volgens de bestaande regels ontslagen had kunnen (en kan) worden, geeft hij in een persverklaring aan trots te zijn om zijn land te mogen dienen en verdedigen én eerlijk te zijn over  zijn hoedanigheid en gevoelens. Ook wil hij opkomen voor de naar schatting 700.000 transgender beroepsmilitairen die tijdens hun carrière moesten kiezen tussen hun werk en openheid over hun genderidentiteit. Veel van deze militairen hebben de dienst verlaten of zijn ontslagen.
Dat risico loopt Ortega overigens ook, want hoewel zijn rijbewijs en zijn militaire reisdocumenten hem nu allemaal als man aangeven, is bij zijn inschrijving als militair als geslacht “vrouw” vermeld.  Daarom bleken zijn “verhoogde testosteronspiegels” afgelopen jaar ook aanleiding voor een overplaatsing van actieve dienst naar administratieve taken. Die verhoogde testosteronspiegels waren een gevolg van de transitie van vrouw naar man.
ShaneOrtega2iEn al zijn zijn superieuren niet uit op zijn ontslag, de regels zeggen dat transgenders een psychiatrische afwijking hebben en daarom niet mogen dienen in de strijdkrachten. Het is mooi als iedereen positief reageert, maar er moeten dus nog wel een paar regels veranderen voordat Ortega en andere trans-militairen een zelfde positie hebben als hun collega’s. Binnen de legerleiding is er ook wat aarzeling: hoe moet het nou met toiletvoorschriften en slaapplekken in tenten?

Wanneer komen die nieuwe regels?