Netwerk Regenboog FNV

Eerste Kamer akkoord met schrappen ‘enkele-feit-constructie’

Het was al vanaf de allereerste dag van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) een idiote constructie, maar nu is ie definitief geschrapt. Op 3 maart 2015 stemde ook de Eerste in met het wetsvoorstel om de AWGB op dit punt aan te passen. Daarmee sneuvelt een juridische sluipweg om stiekem toch op ‘seksuele gerichtheid’ te discrimineren.

Tot nu toe was het volgens de wet verboden om te discrimineren op grond van “het enkele feit van seksuele gerichtheid”. Bijkomende feiten, zoals uiting geven aan die gerichtheid, werd daarmee in een schemergebied geplaatst. Want hoewel indirecte discriminatie volgens de wet ook verboden is, is onduidelijk waarom er dan expliciet in de wet is geregeld dat het discriminatieverbod geldt voor “het enkele feit”.

IenDales3Toen PvdA-minister Dales (foto) destijds de wet in de Kamer verdedigde, gaf ze al aan dat het niet zo gelezen mocht worden dat discriminatie wegens het uiting geven aan ‘homoseksuele gerichtheid’ wel was toegestaan. Maar het was duidelijk een compromis met het toen nog machtige CDA, dat vooral christelijke scholen niet al te zeer de wet wilde voorschrijven.

Later, toen mede op initiatief van Nederland er Europese anti-discriminatieregels kwamen, bleek dat Nederland met die enkele-feit-constructie niet eens goed voldeed aan de Europese richtlijn. Maar conservatieve en christelijke kringen hielden verandering lang tegen.

Die blokkade werd doorbroken door een wetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Bergkamp (D66), die eerder COC-voorzitter was. Zij werd gesteund door VVD, PvdA, GroenLinks en SP.
In de Eerste Kamer kreeg het wetsvoorstel behalve van deze partijen ook steun van de Onafhankelijke Senaatsfractie – en daarmee haalde het een ruime meerderheid.

Hiermee is een belofte vervuld die een aantal partijen hadden vastgelegd in het zogeheten Roze-Stembusakkoord.