Netwerk Regenboog FNV

Diversiteitsdag FNV groot succes

Visiedag, Diversiteit en Inclusie

Op 21 sept 2019 was het Diversiteitsdag bij de FNV waar een mooie mix van FNV leden hun visie en ideeën konden geven over de grote vraag: Hoe kan of moet de FNV omgaan met diversiteit in de vereniging.

De Privilege Walk vanuit de lucht

Die ging verder dan alleen de LGBTI-gemeenschap binnen de FNV, de positie van vrouwen, wereldburgers, arbeidsgehandicapten. Het ging over iedereen die om wat voor reden dan ook een achterstand tot de arbeidsmarkt ervaart, al dan niet bewust.  Doel van de Diversiteitsdag  was het ophalen van ervaringen en ideeën waarmee de FNV aan de slag kan om te werken aan het verkleinen van die achterstand.

Goed bezocht waarmee zelfs on-officieel nog een record werd gevestigd: De langste Pridewalk in Nederland, waarbij het voordeel van privileges werden bevestigd.

Met hetgeen wat is opgehaald wordt verder FNV beleid ontwikkeld waardoor Diversiteit en Inclusie voortaan standaard deel uit horen te maken van alles wat de FNV doet en uitdraagt.