Netwerk Regenboog FNV

Diversiteitscharter: nu kennisdocument voor LHBTI-doelstellingen

“Dat we alleen maar heteroseksueel personeel hebben, en geen transgenders of zoiets, dat is niet mijn schuld. Er solliciteren gewoon geen LHBTI’s. Tja, dan weet ik het ook niet meer.” Dát argument kunnen werkgevers niet meer gebruiken. Als ze zich willen inzetten om een diverser personeelsbestand te krijgen, dan is er nu een kennisdocument LHBTI.

 

Al eerder schreven we over het rapport van de Sociaal-Economische Raad ‘Discriminatie werkt niet’ en over de instelling van het (Nederlandse) Diversiteitscharter. Diversiteit in Bedrijf, de organisatie die zich vanuit de Stichting van de Arbeid met het Diversiteitscharter bezighoudt, biedt aan bedrijven en instellingen kennisdocumenten aan: handvatten om vanuit bepaalde groepen personeel te kunnen binnenhalen en behouden. Onlangs publiceerde deze organisatie een kennisdocument over LHBTI personeel. Tijdens een bijeenkomst werd het document gelanceerd, waarbij het gelijk ook mogelijk werd om commentaren en suggesties voor aanvulling te leveren. Vanuit het Netwerk Roze was Ger Rolsma aanwezig; verder waren er onder andere vertegenwoordigingen vanuit het COC, LNBi en de LHBTI-groep vanuit de NS. Ger Rolsma gaf een presentatie over het Netwerk Roze FNV.

 

Wie wil kan nog steeds commentaar op het kennisdocument sturen.