Netwerk Regenboog FNV

Betere afstemming individuele belangenbehartiging en discriminatiebestrijding

Wie als FNV-lid vanwege haar of zijn seksuele gerichtheid of genderidentiteit zijn baan kwijtraakt, of bijvoorbeeld naast een promotie grijpt, die kan een beroep doen op de vakbeweging. Maar niet altijd is duidelijk of achter die ene klacht een structureel discriminatiemechanisme verborgen zit.
Bestrijding van structurele discriminatie is ook een taak van de Inspectie SZW. Omdat de Inspectie het tegengaan van discriminatie als speerpunt van haar werk in 2016 heeft, nam ze contact op met het Netwerk Roze FNV. Dat leidde tot een betere onderlinge afstemming.

 

 
De Inspectie SZW is een samenvoeging van de voormalige Arbeidsinspectie, de inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Het tegengaan van discriminatie is een van de speerpunten van de Inspectie SZW in 2016. De Inspectie heeft een afdeling van ongeveer vijf personen die zich specifiek richt op structurele discriminatie van vrouwen, culturele minderheden, LHBTI werknemers, etc. in bedrijven en instellingen. De Inspectie houdt zich daarnaast onder andere bezig met de bestrijding van illegale arbeid, fraude, psychosociale arbeidsbelasting, ongevallen en ongezonde arbeidsomstandigheden.

Het overleg met het Netwerk Roze leidde tot concrete afspraken: als we vanuit de FNV structurele discriminatie vermoeden, dan kunnen we een beroep doen op de Inspectie. Natuurlijk kunnen we ook zelf, als daarvoor voldoende draagvlak is, acties binnen een bedrijf of bedrijfstak organiseren. Een andere mogelijkheid is vakbondsacties combineren met aanpak vanuit de Inspectie.

Omgekeerd heeft de Inspectie toegezegd dat individuele klachten over discriminatie worden verwezen naar de FNV. Zo’n situatie kunnen we dan als Netwerk Roze, of vanuit de individuele belangenbehartiging, of in combinatie, oppakken. De betrokken werknemer moet dan wel lid zijn van de FNV of een aangesloten bond.

Belangrijk is dat de mensen achter de telefoon bij IBB voldoende getraind zijn om deze klachten te herkennen en weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Netwerk Roze heeft dit punt al aangesneden bij ons bestuurslid Leo Hartveld; we werken aan expertise-verbetering, onder andere met de afdeling die gaat over de scholing van IBB.

Netwerk Roze FNV juicht deze afspraken toe, omdat zij bijdragen aan de actieve bijdrage leveren aan de integratie van LHBTI’s in bedrijven en instellingen.