Netwerk Regenboog FNV

België volgt Yogjakarta principes

België heeft een nieuwe wettelijke regel die expliciet discriminatie verbiedt op grond van geslachtsidentiteit of geslachtsexpressie. Al eerder was discriminatie op grond van geslachtswijziging verboden.
Sunil PantDe wetswijziging werd op 3 augustus 2014 van kracht. Opmerkelijk is de Memorie van Toelichting op de wetswijziging. Terwijl de Belgische Raad van State had aangegeven dat het belangrijk was om deze nieuwe wettelijke termen te definiëren in de wet zelf, verwijst de Memorie van Toelichting hiervoor naar de Yogjakarta principes. Dat is een opsomming van hoe de internationale mensenrechten zouden moeten worden toegepast als het gaat om seksuele gerichtheid en geslachtsidentiteit. Een document dat is opgesteld door een aantal juristen en mensenrechtendeskundigen uit verschillende landen (op de foto Sunil Pant, Nepalees parlementariër, openlijk homoseksueel, voorzitter van de Blue Diamond Society en een van de samenstellers van de Yogjakarta principes)), maar dat geen UN-tekst of verdrag is.
Volgens enkele Europese juristen kan dat in de toekomst misschien tot problemen met de wet leiden.
We gaan het merken…