Netwerk Regenboog FNV

Baanbrekende nieuwe CAO Woondiensten

Nadat eerder al onze Regenboogchecklist grotendeels was overgenomen in de CAO van het GVB (Gemeentelijk VervoerBedrijf Amsterdam) is er opnieuw mooi nieuws op CAO gebied.

De subsector CAO van Woondiensten, onderdeel van FNV Bouwen en Wonen heeft in maart de nieuwe CAO goedgekeurd, waarmee één van de meest inclusieve CAO’s is ontstaan. De CAO is genderneutraal gemaakt, waarbij de persoon centraal staat, ongeacht sekse of genderiderntiteit. Daarnaast is het partner begrip aangepast het doet meer recht aan de diverse vormen van relatie’s en men kan zelf kiezen wie ze tot hun partner(s) rekenen.

Daarnaast zijn de verschillende verlofregelingen opengesteld, wat er voor zorgt dat samengestelde gezinnen, meerouder-gezinnen, maar ook niet biologische ouders recht hebben op verlof indien nodig.

Op dit moment zijn er nog meerdere onderhandelingen gaande waarbij onze Regenboogchecklist een rol speelt. Zolang de regelgeving vanuit Den Haag niet aansluit bij de dagelijkse praktijk van werkenden in Nederland zal de FNV blijven werken aan een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt en wij blijven vanuit onze expertise daaraan onze bijdrage leveren.