Netwerk Regenboog FNV

Arbeidswet Litouwen: toch geen bescherming van transgenders op het werk

PabedienskèOp 19 maart jl. werd een aantal voorstellen tot amendering van de Litouwse Arbeidswet bekendgemaakt. Dit zijn voorstellen vanuit een commissie van deskundigen die door het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (foto:  minister Algimanta Pabedinskienè) was ingesteld. Omdat Litouwen tot de Europese Unie behoort, bevat de wet al enige tijd een anti-discriminatie-artikel: artikel 129.

Maar tot grote spijt van de Litouwse LHBT-beweging hun voorstel om naast seksuele gerichtheid ook genderidentiteit als discriminatiegrond te noemen, niet overgenomen.

De amendementen zijn geagendeerd voor parlementaire behandeling in dit voorjaar. Dan komen ook voorstellen in behandeling om in de Litouwse Grondwet een bepaling op te nemen dat “gezinnen de hoeksteen vormen van de samenleving en de staat, en dat gezinnen worden gevormd door het huwelijk van een man en een vrouw.”