Netwerk Regenboog FNV

Arbeidsmarkt voor transgenders nog steeds moeilijk

transgender logo aan hanger“Met al die programma’s op radio en tv, artikelen in kranten en bladen ging ik ervan uit dat er meer acceptatie van transgender-personen is gekomen. Helaas blijkt nu dat dit nog steeds niet het geval is.”
 
Zo reageerde Corine van Dun, voorzitter van TransgenderNetwerk Nederland (TNN) op het onderzoek dat dat studenten van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht uitvoerden over de positie van transgenders op de arbeidsmarkt en op de werkplek.
 
Onder leiding van docent-onderzoekers Wander van der Vaart en Tina Glasner onderzocht een studententeam in hoeverre de Nederlandse samenleving, en dan waar het arbeid betreft, open staat voor transgender-personen. Ze bouwden voort op eerder onderzoek, uit 2010 en 2012. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat transgenders nog steeds moeilijk een baan kunnen vinden, of overeind blijven in een transfobe werksfeer.
 
Zo bleek dat het percentage transgenders dat is buitengesloten van de arbeidsmarkt, onveranderd hoog is: 20%, terwijl van de gehele beroepsbevolking circa 10% arbeidsongeschikt of werkloos is.
Het onderzoek geeft ook aan dat vooral trans-personen met een middelbaar opleidingsniveau op de werkvloer discriminatie door collega’s of klanten ervaren (meer dan 50%). Onder hoger opgeleide trans-personen lag het percentage, met ruim 30%, lager – maar het is nog altijd hoog. Bovendien bleek dat naarmate transgenders zichtbaarder waren op het werk, de discriminatie vaker voorkwam.
 
Voor TNN is het duidelijk dat er overheidsmaatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren. Op basis van het onderzoek is daarom een factsheet gemaakt. Die werd op zaterdag 11 februari gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch.
 

Meer informatie:

Lees Transgender op de werkvloer is nog vaak een taboe (NRC).
en/of Studenten onderzoeken problemen van transgenders op de werkvloer.