Netwerk Regenboog FNV

Aanpassing Verkiezing Bestuur

Vandaag op (20 maart 2020) waren de verkiezingen voor het bestuur van het Netwerk Roze FNV gepland. In ons kiesreglement staat echter dat de verkiezingen van het bestuur schriftelijk moeten gebeuren. Het zal niemand verbazen dat dat op dit moment niet mogelijk was aangezien we via een video verbinding vergaderden.

De noodzaak om te komen tot een nieuw bestuur is niet veranderd door het Covid19-virus. De manier waarop we daartoe kunnen verkiezen hebben we vandaag wel aangepast. Besloten is de verkiezingen opnieuw uit te schrijven, kandidaten kunnen zich tot en met 24 maart aanmelden bij de kiescommissie via diversiteit@fnv.nl o.v.v Verkiezingen Netwerk Roze FNV. Zoals elders op de site staat aangegeven kunnen mensen zich verkiesbaar stellen voor Algemeen lid, Secretaris en Voorzitter. Vanaf 1 april worden dan via videoconference de gesprekken gevoerd. Waarna op 11 april de gewaarmerkte stembiljetten naar de stemgerechtigden worden gestuurd, met het verzoek die zo spoedig mogelijk terug te sturen.

Op die manier blijft de anonimiteit bij de verkiezingen gewaarborgd en kunnen we in de vergadering van 24 april een nieuw bestuur installeren, hopelijk in een normale vergadering, maar anders ook via videoconference.